Cabinetau Rebon Hangzhou Co, Ltd

Hangzhou Rebon Cabinets Co, Ltd A yw un o'r cynhyrchwyr ceginau cegin mwyaf proffesiynol yn Tsieina,

Cartref > Newyddion > Cynnwys
Mae addasu dodrefn cyffredinol: Dodrefn personol? Neu ofod personol?
- Jun 23, 2018 -

Mae arnom angen nid yn unig cabinet personol ond gofod personol am bron i ddwy flynedd i fod yn ddatblygiad cyflym o ddodrefn personol, a bydd bron pob teulu newydd ei addurno yn ystyried prynu cwpwrdd dillad personol. Oherwydd bod dodrefn personol yn fwy "ymatebol", yn ôl maint y gofod i addas i amodau lleol.

Yn wir, mae dodrefn personol gwell mantais yn y casgliad. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo eich bod wedi gwneud dodrefn wedi'i haddasu, bydd y gofod yn fwy ymarferol. Arferion byw pawb yn wahanol. Gall cypyrddau personol syml na diwallu anghenion bywyd bob dydd. Yn yr un modd, hyd yn oed os nad yw ei addasu, gall wneud y cartref hawdd i'w defnyddio. Nid oherwydd yr hyn sydd angen i chi addasu yn y wardrob, ond y gofod!

Newid meddwl: addasu'r gofod yn hytrach na'r cabinet

Yn ein meddwl yn sefydlog, yn aml yn cyfateb i addasu'r dodrefn sy'n lletya gwell. Ar gyfer fflatiau bach a chanolig, yn enwedig y patrwm tai yn rhy fach, mae'n fwy angenrheidiol i addasu'r dodrefn i wneud defnydd o le. Mae gofod storio angen cabinet, ond nid llawer o gabinetau yn gwneud defnydd da. Wrth ystyried dylunio gofod, ni ddylai fod y cyntaf i ystyried pa fath o Gabinet, ond cyntaf i wybod beth mae angen a beth i'w wneud? Yn y pen draw, mae angen inni le da, nid cynnyrch dodrefn penodol.

Er enghraifft, os oes gan fenyw fel arfer llawer o ffrogiau a sgertiau hir, yna bydd y gofod toiled ychydig mwy o le; trowsus dynion yn llawer, mae angen cynyddu peilon trowsus, sydd yn gyfleus ar gyfer bywyd bob dydd. Yn yr un modd, beth yw y gwrthrychau, cofroddion, addurniadau, llyfrau, llyfrau? A beth yw'r eitemau yn y cartref a hynny yn eu defnyddio'n aml, defnyddio o bryd i'w gilydd a ddefnyddir yn gyffredin, a lle maent am gael eu rhoi. Ar ôl ystyried anghenion hyn, penderfynu eto pa fath o Gabinet sydd ei angen a sut i storio. Weithiau gall cabinet personol trwm yn disodli wardrob gorffenedig hyblyg, wedi'i lamineiddio'n ac ategolion. Efallai y byddai'n fwy cyfleus i ddefnyddio na chwpwrdd dillad personol.

Ategolion yn llawer mwy pwysig na fframiau mawr

P'un a yw'n personol wardrob neu wardrob gorffenedig, wireddu cabinet swyddogaeth nid yw ffrâm swmpus, ond ategolyn mewnol. Pan mae llawer o bobl yn addasu'r cypyrddau dillad, nas clywir yn aml maent yn ystyried pa ategolion ac ategolion maent angen cyfatebol. Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl bod y ategolion yn y storfa brand personol yn rhy ddrud. Fel mater o ffaith, yn cyfleustra a chyfleustra bywyd yn aml yn adlewyrchu ar hyn ategolion. Felly, wrth ystyried y dyraniad wardrob am le, mae'n well ystyried ategolion mewnol mwy neu gyllideb fwy Goleddfu'r rhannau.

Er enghraifft, os oes gennych lawer o ategolion ac ategolion, efallai y bydd angen i chi ychwanegu brennau hongian ar ôl y drws wardrob, a ddefnyddir ar gyfer rhoi'r sgarffiau sidan, neckties ac ati; clustdlysau, mwclis, cylchoedd ac eraill ategolion, a gall hefyd rhoi blwch gemwaith uchod y drôr. Y fasged.